5.12. Čj prac. list s. 3, cv. c do Čj D
         Čtení Křemílek s. 39- 41
         M uč. s.39, cv. 22 - 4 sloupce do MD
5.12. ČJ prac. list - osmisměrka + obrázek k pohádce
4.12. Čj Prac. sešit s. 5, cv. 1,2,3
29.11. ČJ prac. list s. 3, cv. 13, 14
          M 7 prac. sešit s. 24, cv. 3,4
28.11. ČJ prac. list s. 3, cv. b doplň a přepiš do ČJD
27.11. Čj prac. list s. 2, cv. 8 doplň
          M Počítáme zpaměti 4 s. 5, sl. 18,19
          Čt čít. str. 29 -30 - dočíst 
22.11. ČJ Ps Hravá vyjmenovaná slova s. 3, cv. 2,3
          M Počítámě zpaměti 3 s. 21 - dokončit
22.11. Čj uč. s. 33,cv. 10 do ČJD
          M Počítáme zpaměti 4 s. 2 celá
 
POZOR! ZÍTRA ODPADÁ PLAVÁNÍ.  Rozvrh na pátek: ČJ, M, Prv, ČT
 
20.11. ČJ PS zelený s. 12 - 2 sloupce
          M Počítáme zpaměti 4 s. 2, sl. 5,6,
19.11. M PS7s. 21, cv. 6,7
          Čj uč. s. 30, cv. 3 do ČJD
15.11. Čj zelenýPS s. 11 - 2 sloupce
         M Počítáme zpaměti 4 - s. 1, slo. 4
14.11. ČJ - vyjmenovaná slova po B - z praovního sešitu  s.2
          Čt - čtení s. 73 dočíst poslední příběh
13.11. ČJ zelený PS s. 10 - 2 sloupce
          M -  Počítáme zpaměti 4 s. 1, slo. 2,3
8.11.   Na pondělí 
          M - procvičit násobky 7
         Čj - uč. s. 27, cv. 2 - do Čj D
         Čt - Mallá čarodějnice s. 66-68
         Aj - příprava na test - barvy, čísla do 20, zvířata, Otázka - Odpověď  What´s this? Is it a cat? Yes, it is. No, it isn´t.
6.11. ČJ - PS zelený s. 8 dokončit + oprava
        M - Moje počítání s. 9
 
25.10. Čt - Malá čarodějnice  .s. 55-57 + sešit čtení
          Čj - uč. s. 23, cv. 3 do ČJ D
          M - Počítáme zpaměti s. 17 - sloupec 67, 68, str. 20, sloupec 77, 78
          NA STŘEDU
 
 
22.10. Kontík - str. 10
18.10.  Na pondělí -M - Počítáme zpaměti - s. 15 - celá
                            - Čj uč. s. 19, cv. 3 - 4 řádky do ČJ D
                            - Čtení vlastní knihy nahlas      
           
16.10. Čt PL s. 26,27
15.10. Čt  Čarodějnice s. 39, 40
          Čj - zelený PSs. 14, 2. sloupec
11.10. PSaní s. 6
          ČT Čarodějnice s. 37 - na pondělí (Nezapomeňte na podpis).
         Čj uč. s. 17,cv. 4 - 3 řádky do Čj D - na pondělí
10.10. Čj zelený PS - vlastní jména s. 14, 1. sloupec
          Čt Čarodějka s. 36 - hlasité čtení
9.10. Čj uč. s.16, cv. 4 do Čj D
         Čt - čarodějka s. 34
8.10. Přinést sešit na Čtenářský deník - formát A5, linkovaný, silnější desky
        Čj - prac. sešit zelený s.1 
        Čt - Malá čarodějnice s. 30
3.10. M G uč. s.18, cv. 3a,b do sešitu
         Čj Pl s. 9, cv. 10,11
2.10. PS s. 5 dokončení
        M Počítáme zpaměti slo. 17,18
         test z pamětného násobení, dělení 4
1.10. Čt - prac. list - hlasité čtení, dokončení práce s textem
        Ps s. 4 celá
    
25.9. Č uč. str. 8, cv. 3 - 3 řádky do Čj D
         M Počítáme zpaměti s. 3- sl. 11,12
 
 
 
                  
 

 


Kontakt
pevná linka škola 415 726 143
mobil škola 724 431 470

ŠKOLNÍ MLÉKO a MLÉČNÉ VÝROBKY

 

V letošním školním roce dojde ke změnám v programu Školní mléko. Děti budou dostávají neochucené mléko jednou za čtrnáct dní.