Rozvrh 2018 - 2019 - nový 

Platí od ledna 2019
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Po

Čj M Aj Čt Hv  

Út

Tv Čj Prv M Čt  

St


Čj
M G Aj Čt  

Čt


Čj
M Čt Aj Vv  

Čj M Prv Tv    

 Vyučující: Čj, M, Aj, Tv - tř. uč. Jana Šilhavá

Prv , Vv, Pč - Mgr. Lenka Chrzová

Hv - Mgr. Milena Burýšková

 

 

              


Kontakt
pevná linka škola 415 726 143
mobil škola 724 431 470

Peníze na nový školní rok

 

Na příští školní rok 2019/20 vybíráme poplatek 800 Kč - peníze jsou určené na nákup pracovních sešitů, šk. potřeb a  příspěvku na kopírku a hygienu. Peníze můžete posílat do 21. června - je možné domluvit se na splátkách.